Költségvetés 2015.

Biztonság, fejlődés, kontroll

Évekkel ezelőtt vezettem be itthon a családi költségvetés intézményét. Év elején, egy előre megbeszélt délután összeül a család, és ki-ki előadja a terveit. Észrevettem, hogy ilyenkor mindenki kiérlelt „előterjesztésekkel” érkezik, felvértezve a legjobb érvekkel, hogy miért elengedhetetlen egy új kerékpár megvásárlása, vagy miért kell a meglévők mellé egy újabb pár cipőt beszerezni, vagy miért van szükség éppen most a legújabb okos telefonra.

Tervezgetünk, vitatkozunk, én pedig próbálom újra és újra elmagyarázni, hogy bizony fűteni is kell, az áram és a víz is pénzbe kerül, nem beszélve arról, hogy egy keveset jó lenne félre is tenni, hogy később a családalapításhoz is legyen minden gyereknek segítség.

Aztán persze végül valahogy mindig dűlőre jutunk. Megtaláljuk a közös nevezőt a vágyak és a reális lehetőségek között, és azon vagyunk, hogy egy-egy álma azért így vagy úgy, de mindenkinek teljesüljön. No, és persze ne kelljen a túlköltekezés kockázatával se számolnunk.

Sokszor készítettem már vállalati és intézményi költségvetést, de bizony jó hasznát vettem ezeknek a családi tapasztalatoknak is, amikor kollégáimmal a város 2015-ös költségvetését kellett a közgyűlés elé terjesztenünk. Megkönnyítette viszont a dolgunkat, hogy a szentendreiek, akik az elmúlt hetekben zajló közös gondolkodás során számos javaslattal éltek a város jövőjével kapcsolatban, arról is határozottan állást foglaltak, hogy Szentendre gazdálkodását milyen elvek mentén érdemes újraterveznünk.

Három ilyet emelnék ki: biztos működési feltételek megteremtése, a városlakók javát szolgáló, hosszútávon megtérülő beruházások folytatása és a pénzügyi folyamatok szoros kontrollja.

Kezdjük a végéről a szoros kontrollal. Az önkormányzat és cégei működési struktúrájának újragondolása nem volt hiábavaló. Kiderült például, hogy jelentős megtakarítás érhető el, ha a hivatal saját munkatársakkal látja el az informatikai rendszerek működtetését ahelyett, hogy a Városi Szolgáltatónak fizetne ezért. Ennek megfelelően alakítjuk át a szervezetet.

A Városi Szolgáltatóval kapcsolatban bevezettünk még egy ellenőrzési lépcsőt. Ennek lényege, hogy a cég a közszolgáltatási szerződésekben meghatározott feladatainak elvégzéséhez szükséges pénzeszközökön kívül más támogatást nem kap. Amennyiben az önkormányzat megbízásából a cég további feladatot lát el, akkor a város csak e munkák szigorúan igazolt költségei után fizet.

Közös költségvetésünk meghatározó forrását jelentik a város adóbevételei. Ebből építünk utat, ebből fedezzük a gyerekek étkeztetését és a szociális juttatásokat. 2015-ben nem tervezünk adóemelést, de a helyi ipar bővítése és élénkítése mellett, az adóellenőrzés hatékonyságának növelésével a minimálisra fogjuk csökkenteni az adóelkerülés lehetőségét. Ezzel elképzeléseink szerint mintegy 43 millió forinttal növelhetjük a város bevételeit.

Mi a helyzet a fejlesztésekkel? Ezekkel és az új beruházásokkal kapcsolatban a szentendreiek kifejezett akarata az volt, hogy csak olyasmibe vágjunk bele, ami hosszú távon megtérül a városnak, az itt élők javát szolgálja és pénzügyi szempontból biztonságos. Így terveztünk tehát erre az évre.

A hamarosan befejeződik a Nap u. és a Mandula u. útépítése, folytatjuk az épületek energiahatékonyságát növelő Concerto-programot, illetve tovább visszük a kistérségi csatorna-beruházást.

Lehetőségeinkhez mérten tovább szépítjük a belvárosi homlokzatokat, az Egres úton pedig befejezzük az új óvodát, amely mintegy 100 gyermek nevelését látja el 2015. szeptemberétől.

Ezekre a beruházásokra az önrész mellett jelentős uniós források is rendelkezésünkre állnak, ami komoly pénzügyi garanciát jelent.

Más fejlesztések csak szigorú költségbecslés és tervezés alapján indíthatók, és kiemelt szempont, hogy a beruházás magasabb bevételt, illetve költségmegtakarítást eredményezzen vagy növelje az energiahatékonyságot.

Végül néhány szó a biztonságos működési feltételekről. A gondjainkra bízott közintézmények stabil működtetéséhez rendelkezésre áll a fedezet. Ebben az évben kevesebbet fordítunk a hivatali apparátus működtetésére, és több jut óvodáinkra, gyermekétkeztetésre, szociális ellátásokra, valamint egészségügyi és kulturális intézményeink támogatására. Ebben az évben 98 milliós keretet biztosítunk az iskoláink épületeinek felújítására.

Idős rászorulóink kiemelt gondoskodást érdemelnek. Költségvetésünk lehetővé teszi, hogy a Gondozási Központban egy fővel növeljük a házi segítségnyújtásban tevékenykedő gondozók számát.

Ezen túl biztonságot adhat az is, hogy tudjuk, van hová nyúlnunk, ha váratlan kiadásokkal szembesülünk. Költségvetésünkben erre a célra idén 80 milliós tartalékot képeztünk.

Összefoglalva tehát még egyszer: biztonságos működést garantáló, fejlesztéspárti és szigorúan kontrollált költségvetés. Ezzel indul neki Szentendre a 2015-ös esztendőnek.

2015.03.04.

 

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: