Célegyenesben a városstratégia

PARBESZEDSZENTENDREERTAz idei esztendőt egy fontos felméréssel kezdtük. A Párbeszéd Szentendréért konzultációt nem azért folytattuk le, hogy a beérkezett véleményeket elnyelje egy iroda feneketlen fiókja.

A célunk az volt, hogy a kérdőíves felmérésben összegyűjtött javaslatokat alapként használjuk a Szentendre jövőjét felvázoló stratégia számára.

A magunk mögött hagyott tíz hétben képviselőtársaimmal városrészi konzultációkon mutattuk be a kérdőíves felmérés legfontosabb tanulságait, és a városrészek lakóival együtt sorra vettük azokat a feladatokat, amik egy-egy szűkebb közösség számára a legfontosabbak.

Köszönöm a szentendreieknek, hogy sokan és aktívan vettek részt a konzultációsorozaton, és köszönöm a képviselőknek is, hogy velem tartottak és helyt adtak a párbeszédnek.

A városrész konzultáció számomra több fontos tanulsággal is szolgált.

Mindenekelőtt azzal, hogy ismét bebizonyosodott, többre juthatunk együtt, egymás véleményét, javaslatait meghallgatva, mint külön utakon járva.

Ezzel korántsem azt akarom mondani, hogy minden fórumon békés egyetértésben folyt a beszélgetés. Gyakran parázs vita folyt, ahol a lakók nem kímélték az önkormányzatot, többször pedig egymás között is heves vitát folytattak.20150505_forum

Ugyanakkor fontos azt is elmondani, hogy mindig arra törekedtünk, hogy a valós problémákról váltsunk szót és közösen keressük a legjobb megoldásokat.

Világossá vált, hogy vannak olyan igények és javaslatok, amelyek megoldása több időt és energiát igényel.  Ezeket beépítjük a hamarosan elkészülő, közép- és hosszú távú terveinket összegző városstratégiába.

És vannak olyan feladatok is, melyekkel nem várhatunk, és a megoldás érdekében rövid idő alatt, határozott és gyors döntéseket kell hoznunk.

Ilyen feladat, hogy eleget tegyünk a szentendreiek jogos igényének, mely szerint egy olyan városban szeretnének élni, ahol rend van. A szentendrei lakosok túlnyomó többsége azt várja a városvezetéstől, hogy rendet tartson a településen és a helyi rendeleteknek határozottan érvényt szerezzen. Meghallottuk az igényt, és hamarosan elkészítjük Szentendre új „házirendjét.”

A városi épített környezet fejlesztésében sajnos jelentős lemaradásban vagyunk. Csak a belterületi utakból, mintegy 124 kilométernyi várja, hogy szilárd burkolatot kapjon.

20150428_180943Ha egyszerre nem is, de felelős költségvetéssel, józan tervezés mellett azonban egyre többet fordíthatunk fejlesztésekre. A célom az, hogy a ciklus végére a jelenlegi 500 milliós saját, fejlesztésre szánt összeget a duplájára emeljem.

A tízhetes városrészi konzultációsorozatnak a végére értünk, de a munka nem áll meg. A találkozóinkon elhangzott javaslatokat is felhasználva hamarosan elkészül Szentendre fejlesztési stratégiája, melyet mindannyian magunkénak érezhetünk.

 

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: