Nem válunk meg a város címerétől

Az elmúlt időszakban több beszélgetésem során is szóba került az új városlogó és szlogen megalkotására kiírt pályázatunk. Sokan üdvözölték a város arculatának felfrissítésére indított kezdeményezésünket, néhányan ugyanakkor annak az aggodalmuknak is hangot adtak, hogy végleg eltűnhet Szentendre jól megszokott, történelmi hagyományainkat idéző címere.

Nos, ilyesmiről nincs szó. Ahogy a témával kapcsolatos korábbi bejegyzésemben is jeleztem, nem új városcímert szeretnénk bevezetni – a mostani a miénk és büszkék vagyunk az általa képviselt évszázados hagyományra, – hanem egy olyan városlogót és azzal szerves összefüggésben lévő arculatot, amely kiemeli Szentendrét a Dunakanyar és a tágabb régió települései közül.

Egy olyan városlogóra és arculatra van szükségünk, amely tükrözi a város és az itt élők identitását, figyelemfelkeltő, ötletes és egyedi. Egy ilyen új típusú, a kor vizuális trendjének megfelelő ikon pedig egyáltalán nem összeférhetetlen a hagyományban gyökerező, évszázadok alatt kialakult városi címerrel.

Sőt, a példák azt mutatják, hogy a két típusú jelzés egymást erősítve, kiegészítve biztosítja egy város egységes megjelenését. Az arculati „ráncfelvarrást” vagy a teljes vizuális újratervezést végrehajtó települések az esetek többségében nem dobják ki régi címereiket akkor, amikor új városlogót vezetnek be, hanem körülírják, hogy hol és mikor használható az egyik vagy a másik.

Ezek a szabályok többé-kevésbé minden településen hasonlítanak egymáshoz, a különbség csak abban van, hogy milyen részletességgel szabályozzák a városlogó és a címer használatát. Van, ahol rendeletet alkotnak a szabályokról, de előfordul az is, hogy csak a város vagy önkormányzat vizuális megjelenésit rögzítő arculati kézikönyvben rendezik a kérdést.

Ami a használati szabályokat illeti az új tervezésű városlogókat általában marketing célú kiadványokon, rendezvény-szponzorációs eszközökön, honlapokon, közösségi médiában használják, míg a hagyományos címer a hivatalos megjelenések (pecsétek, oklevelek, kitüntetések, hivatali dokumentumok) alkalmával használatos.

keszthely turisztikai logója 1.

keszthely turisztikai logója 1.

A legtöbb településnél, amely ad arra, hogy korszerű arculattal rendelkezzen, ez a kettősség természetes módon van jelen és működik. Hozhatunk magyar és külföldi példát is egyaránt.

Keszthely turisztikai logója 2.

Keszthely turisztikai logója 2.

Keszthely – rendeletben szabályozva – például két marketing célú logót is használ a város turisztikai értékeinek népszerűsítésére, ugyanakkor a hivatalos érintkezéseket biztosító felületeken a régi címer élvez előnyt.

 

 

Hamilton város új logója

Hamilton város új logója

Hamilton város címere

Hamilton város címere

 

 

 

 

 

 

 

 

A kanadai Hamilton város arculati kézikönyve szintén teret ad a régi és az új szimbólumnak, meghatározva azt, hogy a hagyományos városcímer a polgármester és a városi tanács hivatalos iratain használatos, egyéb esetekben pedig az új logó alkalmazása javasolt.

A gyakorlat tehát nem új és Szentendrén is megvalósítható. A régi városcímert megtartjuk, már csak új logó és az új arculat megtervezése van hátra. Bízom benne, hogy a pályázatra érkezett munkák ebben is segíteni fognak.

Reklámok
%d blogger ezt kedveli: