Otthonunk és büszkeségünk, Szentendre!

Beszélgetés Verseghi-Nagy Miklóssal, a Fidesz polgármesterjelöltjével az Otthonunk Szentendre című újságban:

Verseghi-Nagy Miklós indul polgármesterjelöltként városunkban az őszi önkormányzati választásokon, miután a Fidesz helyi és országos vezetése egyetértésben döntött jelöléséről. Polgármesterjelöltünket arról is kérdeztük, miért van szüksége a városnak váltásra, és milyen Szentendrét képzelne el öt év sikeres városvezetés után.  

Az augusztus 20-ai ünnepségen találkoztunk. Mit jelent Önnek augusztus 20-a?

Édesapám nemesi családból származik. 1951-ben a röjtökmuzsalyi kastélyból telepítették ki őket Tiszasülyre, egy tanyára. Sokat mesélt ezekről az időkről. Arról, hogy hogyan tartották meg az embertelen körülmények között is a kultúrájukat, az identitásukat és az értékrendjüket. Egyik napról a másikra mindenüket elvesztették, de lélekben nem sikerült megtörni őket. Számukra augusztus 20-a az államalapító szent király ünnepe volt akkor is, amikor mások a kommunista alkotmányt ünnepelték. Megőrizni hagyományainkat és értékeinket a legnehezebb körülmények között is: számomra ezt jelenti augusztus 20.

Verseghi-Nagy Miklós polgármesterjelölt is gratulált a díjazottaknak és reményét fejezte ki aziránt, hogy a következő években még szorosabb kapcsolat jöhet létre a város és a díjazottak munkája között éppúgy, mint minden a közösségért vagy a városért tenni akaró személlyel és szervezettel. Mint elmondta: „Az augusztus 20-i ünnepségen beszélgettem a Pro Urbe díjazottakkal. Egyikük így fogalmazott: Senki sem lehet próféta a saját hazájában, sajnos ez Szentendrén is igaz. Összeszorult a szívem, ezen változtatni szeretnék! Polgármesterként azon leszek, hogy a szentendrei tehetséges, tettre kész emberek a saját városukban is maradandót alkothassanak!”

Verseghi-Nagy Miklós polgármesterjelölt is gratulált a díjazottaknak és reményét fejezte ki aziránt, hogy a következő években még szorosabb kapcsolat jöhet létre a város és a díjazottak munkája között éppúgy, mint minden a közösségért vagy a városért tenni akaró személlyel és szervezettel. Mint elmondta: „Az augusztus 20-i ünnepségen beszélgettem a Pro Urbe díjazottakkal. Egyikük így fogalmazott: Senki sem lehet próféta a saját hazájában, sajnos ez Szentendrén is igaz. Összeszorult a szívem, ezen változtatni szeretnék! Polgármesterként azon leszek, hogy a szentendrei tehetséges, tettre kész emberek a saját városukban is maradandót alkothassanak!”

A családon túl is érvényes üzenet…

Valóban. Ha jobban belegondolunk, ez tart meg minket nemzetként immár ezer év óta itt a Kárpát-medencében, és ez tart meg olyan közösségeket, városokat, mint Szentendre.

Ha már Szentendre… a helyi Fidesz két ciklus után döntött úgy, hogy új városvezetővel képzeli el a város jövőjét. Mit gondol miért?

Egy hosszú ideje érlelődő döntésre került most pont. Bár az előző 25 év is szép korszaka volt Szentendrének és folyamatosan fejlődött a város, de mégsem tudta azt a meghatározó szerepet betölteni, amit országosan vagy akár nemzetközi viszonylatban is betölthetett volna. Sokan érezzük úgy, mintha a városban megállt volna az idő, és a városvezetés csak egy helyben topogna, kétségbeesetten keresve a kivezető utat. A felelősen gondolkodó szentendreiek ezt elégelték meg. Megtisztelő, hogy a jövőt velem képzelik el. Minden erőmmel azon leszek, hogy méltó legyek a bizalomra.

A helyi politikában eddig háttéremberként vett rész. Felkészültnek érzi magát arra, hogy az első sorokban, a „nagypolitikában” is hatékonyan képviselje a város érdekeit?

Másképp nem is vállaltam volna a jelölést. Tevékenykedtem felügyelőbizottsági elnökként a városi szolgáltatónál, illetve vezettem a környezetvédelmi munkacsoportot is, így tisztában vagyok azzal, hogy hogyan működik a helyi politika, hogyan születnek a döntések. Mérnöki-vezetői pályafutásom során dolgoztam multinacionális óriás-vállalatnál, közepes méretű vállalat csoportnál és a közszférában is. Irányítottam műszaki, kereskedelmi, pénzügyi, humán és stratégiai területeket. A vezetői tapasztalataimat nem csak könyvekből szereztem, hanem a gyakorlatban. Tudom, hogy Szentendre előtt a következő években hatalmas lehetőségek állnak. Ezek kiaknázásához határozott vezetőre van szükség, aki alkalmas arra, hogy döntéseket hozzon és azokat végre is hajtassa, aki képes együtt gondolkodni az ország vezetésével és képes meghallani azok hangját is, akik segíteni akarnak!

Kikre gondol?

A szentendreiekre. Aktívan részt veszek a helyi civil életben, többek közt a plébániai szolgálat révén is. Mindennap megtapasztalom, hogy a helyiek kreativitása és tenni akarása példaértékű. Az emberek tele vannak ötletekkel, de a városvezetés mintha bezárkózott volna, és nem csatornázza be ezeket a gondolatokat. Az engem támogató Fidesz-KDNP már önmagában is egy nagy és erős szövetség, de ennél sokkal szélesebb társadalmi összefogást tűztem ki célul. A városnak és az önkormányzatnak újra egymásra kell találnia, a civilekben rejlő erőforrásokat nem hagyhatjuk elveszni.

Ötletből valóban nincs hiány, de a kivitelezésből mintha kevesebbet látnánk…

Mert nincs valódi gazdája a városnak. Mindenekelőtt egy csendes, de hatékonyan működő hivatalra van szükség, ahol szabályozott folyamatok mentén, szigorú számonkérés és teljesítményértékelés mellett zajlik a munka, és a jól végzett munka elégedettségével mehetünk majd minden nap haza. Ez most nem így működik. És nem azért, mert az apparátus nem alkalmas erre, hanem azért, mert idejétmúlt struktúrák és mechanizmusok gátolják a működést, így soha semminek nincs felelőse és következménye. Nem az alkalmazottakkal van a baj, hanem a folyamatokkal, döntési mechanizmusokkal, szervezeti struktúrákkal. Ebből fakadnak az állandóan elodázott döntések, és ennek a végeredményét látja a szentendrei polgár, aki joggal teszi szóvá, hogy a belvárosban omlik a vakolat, a várost felveri a gaz, és ott ahol már nincs turistaforgalom, minden csupa szemét. Ráadásul még az ügyfélszolgálattól sem kap érdemi válasz. Ideig-óráig elevickél így egy város, de hosszú távon ez nem vezet sehová.

Ön szerint miért alakult ez így?

Mert a város, így a közösség érdekeivel szemben többször az egyéni érdekek kerekedtek felül. Ha bizalmat kapok, akkor az egyik első dolgom lesz egy teljes körű és alapos átvilágítás elrendelése, és az esetlegesen feltárt anomáliák felelőseinek számonkérése. A veszteséget okozó pénzcsapokat el kell zárni. Ahogy most látom, a korábbi városvezetéseknek vannak morális adósságai, de ezek rövidtávon kezelhetőek, így elsősorban nekem a jelenre és a jövőre kell koncentrálnom. Lesznek döntések, melyeket a – korábbiaktól eltérően – én bizonyosan nem fogok meghozni, de vannak olyan ügyek és kérdések, amelyekben – a korábbiaktól eltérően – én egyértelmű és határozott döntést fogok hozni.

interjuHol látja a kitörési pontokat?

A 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus nagy lehetőségeket tartogat az önkormányzatok számára. A pályázati úton megszerezhető uniós támogatásokat nem szalaszthatjuk el, ha a városi beruházásokról gondolkodunk. Ehhez egy professzionális pályázat-előkészítő és projekt-menedzsment csapat szükséges, melynek minél hamarabb munkába kell állnia.

Meg kell erősítenünk Szentendre regionális vezető szerepét. Továbbra is stratégiai ágazatként tekintek tehát az idegenforgalomra. Szentendre sajnos még mindig csak egy állomása a Budapestről induló csoportoknak, akik jellemzően fél-egy napot töltenek nálunk. Arra kell törekednünk, hogy az ide látogató vendégeket hosszabb időre városunkba tudjuk csábítani. Ehhez megfelelő programokat kell biztosítanunk, az eddigieknél jobban kell kiaknáznunk a Duna-partban rejlő lehetőségeket, és fejlesztenünk, bővítenünk kell vendéglátóhelyeinket. A magánszálláshelyek kialakításának támogatásával új munkahelyeket és plusz bevételt teremthetünk sok szentendrei család számára.

Új lendületet kell adnunk az infrastruktúra-fejlesztéseknek is egy következetes program elindításával, amelynek keretében minden évben érezhető mennyiségű és jó minőségű utat, járdát tudunk építeni, minőségileg felújítani, illetve közparkot, játszóteret létesíteni. Erre minden évben jelentős forrást fogunk biztosítani, ezáltal a város minden pontján elindul a lepusztult lakókörnyezet rehabilitációja, gondozottabbá válik a város.

Öt év múlva egy sikeres polgármesteri ciklus után milyen Szentendrével lenne elégedett?

A vízióm egy pezsgő életű, lüktető és vonzó Duna-parti város, ahová nem csak egy délutánra ugranak ki az emberek. Ahol megtalálja a számára értékes időtöltést az itt élő fiatal és az ide érkező nyugdíjas turista, ahol újra jár a konflis a belvárosban, a sétálókat térzene szórakoztatja, és nem kell derékig érő gazon és elszáradt fagyalbokrokon átgázolni ahhoz, hogy lejussunk a folyópartra. Egy olyan várost képzelek el, amelynek felelős gazdája a polgármesteri hivatal, ahol mindenki úgy érzi, hogy meghallgatták őket, hogy ők is hozzátettek valamit a város fejlődéséhez. Igazán ugyanis az emberi kapcsolataink jelentik az otthonunkat. Egy olyan települést látnék szívesen, amelyről az itt élőknek mindig egy mondat jut eszükbe: Otthonunk és büszkeségünk, Szentendre.

Múlt héten kezdődött az októberi önkormányzati választásokra az aláírásgyűjtés. A Fidesz-KDNP jelöltjei két nap alatt összegyűjtötték a jelöltek indulásához szükséges aláírások többszörösét. Verseghi-Nagy Miklós polgármesterjelölt és dr. Török Balázs a Fidesz szentendrei elnöke adta le elsőként a városban mind a polgármesterjelölt, mind a 10 egyéni körzetben induló képviselőjelölt ajánlóíveit a városházán. Köszönjük a szentendrei polgárok támogatását és a 140 önkéntes segítőnk munkáját!

Augusztus 29-én pénteken este ülésezett Szentendre Helyi Választási Bizottsága. A héten csak a Fidesz-KDNP adta le dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző asszonynak, a Helyi Választási Iroda vezetőjének a felvett ajánlóíveket. A HVB megvizsgálta a benyújtott íveket és dokumentumokat. A következő határozatokat hozták:

A HVB 2014. augusztus 29-i ülésének jegyzőkönyve

A 2014. október 12-i önkormányzati választásra Szentendrén az alábbi jelölteket vették nyilvántartásba:

Polgármesterjelölt

Verseghi-Nagy Miklós (Fidesz-KDNP)

Képviselőjelölt

 1. választókörzet:
  Petricskó Zoltán (Fidesz-KDNP)
 2. választókörzet:
  Boda Anna (Fidesz-KDNP)
 3. választókörzet:
  Kun Csaba (Fidesz-KDNP)
 4. választókörzet:
  Horváth Győző (Fidesz-KDNP)
 5. választókörzet:
  Dr. Pázmány Annamária (Fidesz-KDNP)
 6. választókörzet:
  Zakar Ágnes (Fidesz-KDNP)
 7. választókörzet:
  Tolonics Gyula (Fidesz-KDNP)
 8. választókörzet:
  Dombay Zsolt (Fidesz-KDNP)
 9. választókörzet:
  Sólyomné Gyürk Dorottya (Fidesz-KDNP)
 10. választókörzet:
  Pintér Ádám (Fidesz-KDNP)

Forrás: szentendreihirek.hu

Elindult a kampány

Kedves Szentendreiek!

Tegnap elindulunk összegyűjteni a jelölt-állításhoz szükséges támogató aláírásokat. Szeretnénk átadni a bemutatkozó szórólapokat, és örülnénk, ha minél több választópolgárral tudnánk személyesen találkozni!

Kérem, hogy fogadják a jelöltjeinket, segítőinket! Minden visszajelzést szívesen fogadunk!

Új lendületet kell adni Szentendrének

A Fidesz helyi tagsága a Szentendre előtt álló új feladatokra a legalkalmasabb jelöltet találta meg Verseghi-Nagy Miklós személyében– hangsúlyozta Gulyás Gergely a Pest megyei városban tartott sajtótájékoztatón. Verseghi-Nagy Miklós aláhúzta, a helyzet megérett a változásra, új lendületet kell adni Szentendrének.

Verseghi-Nagy Miklós négy gyermek édesapja, fontos vezető tisztségeket töltött be a gazdasági életben és régóta aktív tagja a helyi Fidesznek is – mondta el Gulyás Gergely a polgármesterjelöltről. A politikus hangsúlyozta, a helyi politikában a Fidesz megfelelő válaszokat adott a nehéz kérdésekre.

Ugyanakkor emlékeztetett, nagy adóssága volt a városnak, de ezt az időszakot már sikerült többé, kevésbé Szentendrének maga mögött tudnia. Azt reméljük, ha új polgármester áll majd Szentendre élén, akkor a régióban, és különösen a Dunakanyarban a város kiemelt szerepet tölt be – fogalmazott Gulyás Gergely.

Verseghi-Nagy Miklós aláhúzta, az elmúlt 25 év is egy nagyon szép korszaka volt Szentendrének, folyamatosan fejlődött a város, de mégsem tudta betölteni azt a meghatározó szerepet, melyet országos és nemzetközi szinten is betölthetett volna.

Felidézte, a közelmúltat a gazdasági csőd fenyegetése határozta meg, de a legrosszabbat, az anyagi ellehetetlenülést a város vezetésének sikerült megakadályoznia.

A polgármesterjelölt szerint emiatt kevesebb figyelem jutott a város működtetésének más területeire. A helyzet megérett a változásra, új lendületet kell adnunk szeretett városunknak, Szentendrének – hangsúlyozta Verseghi-Nagy Miklós.

A polgármesterjelölt elmondta, a Fidesz helyi csoportja részletes, kidolgozott programmal rendelkezik. Hatékonyabbá kell tenni a testület, és a bizottságok munkáját, ügyfélbarát hivatalt kell kialakítani. Át kell világítani jogi és pénzügyi szempontból az önkormányzat kötelezettségvállalásait.

Új lendületet kell adni az infrastruktúra-fejlesztéseknek; a szentendreieknek új utakra, járdákra, parkolókra, játszóterekre, parkokra, megújult csatornahálózatra van szüksége – sorolta a fideszes politikus. A jövőben olyan fenntartható fejlesztésekbe fogunk belevágni, mely a rendelkezésre álló erőforrásokból kigazdálkodható és hosszú távon fenntartható – húzta alá Verseghi-Nagy Miklós.

A sajtótájékoztatón Gulyás Gergely kitért a baloldal jelenlegi helyzetére is. Elmondta, a 2009-es baloldali miniszterelnöki casting tragikomédiája nem csupán megismételhető, de felül is múlható. A fideszes politikus felhívta a figyelmet, nemcsak budapesti, hanem országos problémáról van szó, mert Szentendrén sem találta még meg az MSZP a jelöltjét.

Azt látjuk, hogy a baloldal különböző alakulatai az ország több településén még keresik a jelöltjeiket, és kisstílű hatalmi alkudozásokat folytatnak. Az ország jövőjével kapcsolatosan az önmagukat baloldalinak nevező alakulatoknak nemhogy versenyképes víziójuk, de még értékelhető ötleteik sem nagyon vannak – húzta alá Gulyás Gergely.

fidesz.hu

Bemutatkozott a Fidesz-KDNP szentendrei polgármesterjelöltje

A Fidesz-KDNP szövetség Verseghi-Nagy Miklóst, a Semmelweis Egyetem operatív főigazgatóját indítja polgármesterjelöltként Szentendrén. A jelölt keddi bemutatkozó sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a városvezetésnek új lendületet kell adni ahhoz, hogy a település ismét visszanyerhesse vezető szerepét a régióban.

A polgármesterjelölt emlékeztetett, hogy az eddigi vezetésnek sikerült elkerülnie a legrosszabbat a város anyagi ellehetetlenülését, de ez szükségszerűen együtt járt azzal, hogy a település működtetésének más területeire kevesebb figyelem jutott. Verseghi-Nagy Miklós kijelentette, hogy megérett az idő a változásra, és új lendületet kell adni Szentendrének.

A polgármesterjelölt terveiről szólva leszögezte, hogy mindenekelőtt át kell világítani az önkormányzat jogi és pénzügyi kötelezettségvállalásait, hogy tiszta képet kapjanak az erőforrásokról.

Tervei között említette a hatékonyabb hivatali ügyintézés, az ügyfélbarát, szolgáltató önkormányzat kialakítását, a döntéshozatalt bénító bürokratikus folyamatokat egyszerűsítését.

Az infrastruktúra-fejlesztésekről szólva Verseghi-Nagy elmondta, hogy Szentendrének új utakra, járdákra, megújult csatornahálózatra, parkokra, játszóterekre van szüksége. Ugyanakkor megjegyezte, hogy „a következő ciklusban csak olyan fejlesztésbe vágunk bele, ami erőforrásainkból kigazdálkodható és hosszú távon is fenntartható.”

„Az önkormányzat ajtaját ismét ki kell nyitnunk a szentendre minden polgára előtt” – mondta sajtótájékoztatóján a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, aki hozzátette, a városvezetés csak úgy működhet jól, ha nyitott az szentendreiek javaslataira, és meghallja a kisebbségi és civil szervezetek, a nemzetiségek, az egyházak, a kultúra és a gazdaság szereplőinek szavát.

A jelöltet bemutató Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke a sajtótájékoztatón felhívta a figyelmet arra, hogy a választópolgárok érdekei és a települések jövője helyett a baloldal ismét kisstílű hatalmi alkukkal van elfoglalva. Mint mondta „eddig azt hittük, hogy a 2009-es miniszterelnök-jelölti „casting” megismételhetetlen, de most azt látjuk, hogy nemcsak megismételhető, de felül is múlható”. Elmondta, hogy ez a folyamat nemcsak budapesti, hanem országos jelenség is egyben, jó példa erre Szentendre városa is, ahol az ellenzéknek még mindig nem sikerült jelöltet állítani. Kijelentette, hogy „a Fidesz ezzel szemben azt szeretné, hogy az egyéni érdekek által vezérelt, túlélésről szóló ellenzéki alkuk helyett az önkormányzati választások a helyi ügyekről, s az egyes települések jövőjéről szóljanak”.

Verseghi-Nagy Miklós személyében a Fidesz helyi csoportja – az országos választmány elnökségének döntésével összhangban – a lehető legalkalmasabb jelöltet találta meg a feladatra” – tette hozzá a képviselő.

Fidesz Csoport, Szentendre